Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tài chính năm 2024

Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tài chính năm 2024 25/01/2024 11:09:00 273

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tài chính năm 2024

25/01/2024 11:09:00

Ngày 18/01/2024, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 121/QĐ-BTC về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tài chính năm 2024.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm./.

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%