Bãi bỏ Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn phương pháp tính toán các chỉ tiêu giám sát và tổ chức hoạt động giám sát nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia

Bãi bỏ Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn phương pháp tính toán các chỉ tiêu giám sát và tổ chức hoạt động giám sát nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia 03/01/2024 16:10:00 256

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Bãi bỏ Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn phương pháp tính toán các chỉ tiêu giám sát và tổ chức hoạt động giám sát nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia

03/01/2024 16:10:00

Ngày 21/11/2023, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 71/2023/TT-BTC bãi bỏ Thông tư số 56/2011/TT-BTC ngày 29/4/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn phương pháp tính toán các chỉ tiêu giám sát và tổ chức hoạt động giám sát nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia.

Theo đó, Thông tư số 71/2023/TT-BTC đã bãi bỏ toàn bộ Thông tư số 56/2011/TT-BTC ngày 29/4/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn phương pháp tính toán các chỉ tiêu giám sát và tổ chức hoạt động giám sát nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 05/01/2024.

H.T

 

Các tin khác

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%