Bãi bỏ một số văn bản về Quy chế tài chính của Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Bãi bỏ một số văn bản về Quy chế tài chính của Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 03/01/2024 16:03:00 199

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Bãi bỏ một số văn bản về Quy chế tài chính của Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

03/01/2024 16:03:00

Ngày 17/11/2023, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 70/2023/TT-BTC bãi bỏ các Quyết định số 42/2008/QĐ-BTC ngày 25/6/2008 và Quyết định số 43/2008/QĐ-BTC ngày 25/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Theo đó, Thông tư số 70/2023/TT-BTC đã bãi bỏ toàn bộ 02 Quyết định sau đây:

- Quyết định số 42/2008/QĐ-BTC ngày 25/6/2008 ban hành Quy chế tự chủ kinh phí hoạt động của Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh;

- Quyết định số 43/2008/QĐ-BTC ngày 25/6/2008 ban hành Quy chế thu và sử dụng phí duy tu, tái tạo cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp và khu chế xuất Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024.

P.T

 

Các tin khác

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%