Bãi bỏ quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020

Bãi bỏ quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020 14/09/2023 15:06:00 288

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Bãi bỏ quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020

14/09/2023 15:06:00

Ngày 21/8/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 58/2023/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 26/2018/TT-BTC ngày 21/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020.

Thông tư số 58/2023/TT-BTC bãi bỏ toàn bộ Thông tư số 26/2018/TT-BTC ngày 21/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020.

Thông tư số 58/2023/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 10/10/2023.

V.N

Các tin khác

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%