Phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật được điều chỉnh trong Chương trình luật, pháp lệnh năm 2023, các dự án luật thuộc Chương trình luật, pháp lệnh năm 2024

Phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật được điều chỉnh trong Chương trình luật, pháp lệnh năm 2023, các dự án luật thuộc Chương trình luật, pháp lệnh năm 2024 22/08/2023 15:19:00 215

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật được điều chỉnh trong Chương trình luật, pháp lệnh năm 2023, các dự án luật thuộc Chương trình luật, pháp lệnh năm 2024

22/08/2023 15:19:00

Ngày 06/7/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 805/QĐ-TTg phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm./.

Các tin khác

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%