Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản QPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính kỳ 2019-2023

Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản QPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính kỳ 2019-2023 24/03/2023 19:57:00 541

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản QPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính kỳ 2019-2023

24/03/2023 19:57:00

Ngày 17/3/2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 397/QĐ-BTC ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản QPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính kỳ 2019-2023.

Các tin khác

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%