Phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật được điều chỉnh trong Chương trình luật, pháp lệnh năm 2022, các dự án luật thuộc Chương trình luật, pháp lệnh năm 2023

Phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật được điều chỉnh trong Chương trình luật, pháp lệnh năm 2022, các dự án luật thuộc Chương trình luật, pháp lệnh năm 2023 20/09/2022 14:22:00 39

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật được điều chỉnh trong Chương trình luật, pháp lệnh năm 2022, các dự án luật thuộc Chương trình luật, pháp lệnh năm 2023

20/09/2022 14:22:00

Ngày 06/7/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 799/QĐ-TTg phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm./.

Các tin khác

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%