Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ

Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ 20/06/2022 14:54:00 23

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ

20/06/2022 14:54:00

Ngày 03/6/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 29/2022/TT-BTC về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ.

Điểm mới đáng chú ý của Thông tư số 29/2022/TT-BTC là không còn yêu cầu phải có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo ngạch đối với tất các vị trí.

Theo đó, công chức là kế toán viên, kiểm tra viên thuế, kiểm tra viên hải quan chỉ cần có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm (đối với kế toán viên là ngành kế toán, kiểm toán, tài chính) và có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng, kỹ năng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và tương đương. Kế toán viên trung cấp chỉ cần có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính. Kiểm tra viên trung cấp thuế, kiểm tra viên trung cấp hải quan chỉ cần có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 18/7/2022 và bãi bỏ Thông tư số 77/2019/TT-BTC ngày 11/11/2019 của Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ.

H.T

Các tin khác

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%