Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022

Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022 17/06/2022 15:07:00 16

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022

17/06/2022 15:07:00

Ngày 28/5/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 34/2022/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất trong năm 2022.

Thứ nhất, liên quan đến việc gia hạn nộp thuế GTGT, Nghị định số 34/2022/NĐ-CP cho phép gia hạn thời hạn nộp thuế với số thuế GTGT phát sinh phải nộp từ:

- Với người nộp thuế kê khai thuế GTGT theo tháng: kỳ tính thuế từ tháng 3 đến tháng 8/2022.

- Với người nộp thuế kê khai thuế GTGT theo quý: kỳ tính thuế quý I, II/2022.

Thời gian gia hạn được tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế GTGT theo quy định về quản lý thuế. Nếu người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế được gia hạn khiến tăng số thuế GTGT cần nộp, nộp trước thời hạn gia hạn nộp thuế thì số thuế được gia hạn sẽ gồm số thuế phải nộp tăng thêm do khai bổ sung.

Thứ hai, liên quan đến gia hạn nộp thuế TNDN, Nghị định số 34/2022/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý I, quý II kỳ tính thuế TNDN năm 2022. Thời gian gia hạn là 03 tháng tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN, cụ thể:

- Doanh nghiệp, tổ chức có chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế TNDN riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh, đơn vị trực thuộc thì cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế TNDN.

- Chi nhánh, đơn vị của doanh nghiệp, tổ chức không có hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc đối tượng được gia hạn thì không được gia hạn nộp thuế TNDN.

Thứ ba, liên quan đến gia hạn nộp thuế Hộ cá thể, Nghị định số 34/2022/NĐ-CP gia hạn nộp thuế GTGT, TNCN với số tiền thuế cần nộp phát sinh năm 2022 của hộ kinh doanh, cá nhận kinh doanh, thời gian gia hạn chậm nhất là ngày 30/12/2022.

Thứ tư, liên quan đến gia hạn nộp tiền thuê đất, Nghị định số 34/2022/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh cần nộp năm 2022 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh cá thể được quy định. Thời gian gia hạn từ 06 tháng tính từ ngày 31/05/2022 đến 30/11/2022. Quy định áp dụng cho cả doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh có các quyết định, hợp đồng thuê đất trực tiếp của nhà nước, có hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc ngành và lĩnh vực quy định tại Nghị định số 34/2022/NĐ-CP.

Nghị định số 34/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 28/5/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

P.T

Các tin khác

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%