Quy chế xây dựng, ban hành văn bản QPPL, hoàn thiện hệ thống pháp luật tài chính

Quy chế xây dựng, ban hành văn bản QPPL, hoàn thiện hệ thống pháp luật tài chính 21/02/2022 11:23:00 133

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Quy chế xây dựng, ban hành văn bản QPPL, hoàn thiện hệ thống pháp luật tài chính

21/02/2022 11:23:00

Ngày 20/1/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 72/QĐ-BTC ban hành Quy chế xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, hoàn thiện hệ thống pháp luật tài chính. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1480/QĐ-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế xây dựng, ban hành văn bản QPPL, hoàn thiện hệ thống pháp luật tài chính và Quyết định số 239/QĐ-BTC ngày 26/2/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xây dựng, ban hành văn bản QPPL, hoàn thiện hệ thống pháp luật tài chính.

Nội dung Quy chế xin vui lòng xem trong file đính kèm.

Q.C

 

 

Các tin khác

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%