Đề nghị xây dựng Nghị định về chuyển giao công trình điện tài sản công sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Đề nghị xây dựng Nghị định về chuyển giao công trình điện tài sản công sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam 20/10/2021 10:58:00 864

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Đề nghị xây dựng Nghị định về chuyển giao công trình điện tài sản công sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam

20/10/2021 10:58:00

Cử tri tỉnh Hà Nam đề nghị Bộ Tài chính sửa đổi Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg ngày 15/9/2017 quy định trình tự, thủ tục điều chuyển công trình điện được đầu tư bằng vốn nhà nước sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý.

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Nam, Bộ Tài chính cho biết:

Liên quan đến việc thực hiện bàn giao, tiếp nhận công trình điện theo quy định tại Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg ngày 15/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã có Công văn số 8359/BTC-QLCS ngày 09/7/2020 đề nghị các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương báo cáo kết quả thực hiện bàn giao, tiếp nhận công trình điện được đầu tư bằng vốn nhà nước theo Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg ngày 15/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Trên cơ sở tổng hợp kết quả thực hiện cũng như các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện theo báo cáo của các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương, Bộ Tài chính đã có Tờ trình số 155/TTr-BTC ngày 25/8/2021 trình Thủ tướng Chính phủ về đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định việc chuyển giao công trình điện là tài sản công sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý (thay thế Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg). Sau khi được Thủ tướng Chính phủ đồng ý đưa vào Chương trình công tác của Chính phủ, Bộ Tài chính sẽ thực hiện xây dựng theo đúng quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định.

Kim Chung

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%