Bộ Tài chính phối hợp với các Bộ, ngành tháo gỡ khó khăn cho hoạt động kinh doanh vận tải

Bộ Tài chính phối hợp với các Bộ, ngành tháo gỡ khó khăn cho hoạt động kinh doanh vận tải 19/10/2021 14:10:00 463

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Bộ Tài chính phối hợp với các Bộ, ngành tháo gỡ khó khăn cho hoạt động kinh doanh vận tải

19/10/2021 14:10:00

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến kéo dài, hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cử tri tỉnh Phú Thọ đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ liên quan xem xét, tính hợp lý của các loại phí, lệ phí, giá dịch vụ, quy định về điều kiện hoạt động của phương tiện tham gia kinh doanh dịch vụ vận tải, như: các loại phí đăng kiểm xe, bảo trì đường bộ, phí dịch vụ tại sân bay, bến cảng, chi phí xét nghiệm Covid-19 đối với lái xe, thời hạn đăng kiểm…) để có phương án phù hợp, góp phần tháo gỡ khó khăn cho hoạt động kinh doanh vận tải.

Trả lời kiến nghị của cử tri, Bộ Tài chính cho biết đối với các khoản phí, lệ phí, tại khoản 4 Điều 20 Luật Phí và lệ phí quy định trách nhiệm các Bộ, cơ quan ngang Bộ:… “Kiến nghị với Chính phủ hoặc Bộ Tài chính về mức thu, nộp, miễn, giảm, quản lý và sử dụng đối với từng khoản phí, lệ phí thuộc ngành, lĩnh vực quản lý”

Theo quy định nêu trên, các Bộ, cơ quan ngang Bộ có trách nhiệm đề xuất điều chỉnh mức thu, miễn, giảm các khoản phí, lệ phí thuộc ngành, lĩnh vực quản lý.

Về giảm phí nhằm hỗ trợ đối tượng ảnh hưởng của dịch Covid-19, Bộ Tài chính cho biết, thực hiện chủ trương của Đảng, Chính phủ thực hiện các giải pháp cấp bách để hỗ trợ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, căn cứ quy định tại Luật Phí và lệ phí nêu trên, Bộ Tài chính đã phối hợp với các Bộ, ngành rà soát điều chỉnh giảm nhiều khoản phí, lệ phí.

Trên cơ sở đề xuất của các Bộ, ngành năm 2020, Bộ Tài chính đã ban hành 21 Thông tư quy định giảm hơn 30 khoản phí, lệ phí trong đó có cả các khoản phí trong lĩnh vực giao thông vận tải như: (i) giảm 30% mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, 10% đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa; (ii) giảm 20% mức thu phí thẩm định cấp chứng chỉ, giấy phép, giấy chứng nhận trong hoạt động hàng không dân dụng; cấp giấy phép ra vào khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay; (iii) 10% mức thu phí thẩm định phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay; (iv) 10% mức thu phí hải quan và lệ phí ra, vào cảng hàng không, sân bay đối với chuyến bay của nước ngoài đến các Cảng hàng không Việt Nam.

Năm 2021, các khoản phí, lệ phí đã được giảm năm 2020 nêu trên tiếp tục giảm hết năm 2021, theo quy định tại Thông tư số 47/2021/TT-BTC ngày 24/6/2021 quy định giảm mức thu 30 khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Ngoài ra, Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp với Bộ GTVT rà soát các khoản phí, lệ phí thuộc lĩnh vực giao thông vận tải. Trên cơ sở đề xuất của Bộ GTVT, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 12/2021/TT-BTC ngày 08/02/2021 quy định giảm 50% mức thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt và Thông tư số 74/2021/TT-BTC ngày 27/8/2021 quy định về phí, lệ phí hàng hải. Trong đó, quy định: (i) miễn thu phí bảo đảm hàng hải, phí trọng tải tàu thuyền, phí neo đậu đối với tàu thuyền chờ cách ly và trong thời gian cách ly, kiểm dịch; (iii) giảm phí bảo đảm hàng hải, phí trọng tải tàu thuyền, phí neo đậu đối với tàu thuyền chuyển tải dầu tại Vịnh Vân Phong – Khánh Hòa và tàu thuyền chở công – ten – nơ xuất, nhập khẩu, trung chuyển vào, rời các bến cảng trên sông Cái Mép – Thị Vải có tổng dung tích từ 50.000 GT trở lên.

Về quy định pháp luật giá, tại khoản 3 Điều 8 Luật Giá quy định thẩm quyền quản lý nhà nước về giá của các bộ, ngành: Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giá.

Tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Giá quy định:

“Điều 9. Trình tự, thời hạn quyết định giá

1. Trình và thẩm định phương án giá

a) Hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền định giá của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ do các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực trình phương án giá sau khi có ý kiến thẩm định bằng văn bản của Bộ Tài chính;

b) Hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền định giá của Bộ trưởng Bộ Tài chính do cơ quan quản lý trực tiếp của cơ sở sản xuất, kinh doanh hoặc cơ sở sản xuất, kinh doanh xây dựng phương án giá trình Bộ quản lý ngành, lĩnh vực thẩm định. Sau đó, Bộ quản lý ngành, lĩnh vực có văn bản đề nghị Bộ Tài chính quyết định.”

Căn cứ quy định nêu trên, trách nhiệm đề xuất mức giá dịch vụ thuộc các Bộ chuyên ngành trực tiếp quản lý, cung cấp dịch vụ.

Theo quy định pháp luật giá hiện hành thì các dịch vụ do Nhà nước quản lý giá trong lĩnh vực giao thông vận tải (đường bộ, hàng không, hàng hải…) cơ bản thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT.

Đối với dịch vụ đăng kiểm thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính: Theo điểm b khoản 1 Điều 9 nêu trên thì: Bộ GTVT thẩm định phương án giá trước khi gửi Bộ Tài chính ban hành văn bản quyết định giá.

Qua ý kiến của cử tri, Bộ Tài chính có công văn số 10850/BTC-CST ngày 20/9/2021 đề nghị Bộ GTVT rà soát các khoản phí, lệ phí, giá dịch vụ trong lĩnh vực giao thông vận tải; điều chỉnh giảm giá dịch vụ thuộc thẩm quyền và đề xuất gửi Bộ Tài chính nghiên cứu ban hành văn bản điều chỉnh mức phí, lệ phí và giá dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ Tài chính (nếu có), nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất và đời sống nhân dân.

Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành theo dõi tình hình dịch Covid-19 để điều chỉnh chính sách phí, lệ phí, giá dịch vụ phù hợp, nhằm giảm khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân.

T.N

Các tin khác

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%