Tháo gỡ vướng mắc trong quá trình xử lý các khu đất sử dụng không hiệu quả trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Tháo gỡ vướng mắc trong quá trình xử lý các khu đất sử dụng không hiệu quả trên địa bàn thành phố Hải Phòng 18/10/2021 16:02:00 506

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Tháo gỡ vướng mắc trong quá trình xử lý các khu đất sử dụng không hiệu quả trên địa bàn thành phố Hải Phòng

18/10/2021 16:02:00

Tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV, cử tri thành phố Hải Phòng kiến nghị: Đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 khu I, khu II, khu III và thiết kế đô thị quận Đồ Sơn đã được phê duyệt đến nay không còn phù hợp với yêu cầu phát triển của địa phương; nhiều nhà nghỉ, khách sạn của các Bộ, ngành Trung ương sử dụng diện tích đất rất lớn, ở các vị trí trung tâm khu du lịch Đồ Sơn nhưng thiếu sự đầu tư cải tạo, sửa chữa, nhiều cơ sở đã xuống cấp nghiêm trọng hoặc để hoang hoá gây lãng phí và ảnh hưởng đến thu hút đầu tư phát triển du lịch. Cử tri đề nghị Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương nghiên cứu sớm có cơ chế tháo gỡ vướng mắc trong quá trình xử lý các khu đất (nhà khách, nhà nghỉ, khách sạn) sử dụng không hiệu quả trên địa bàn quận, tạo điều kiện để quận Đồ Sơn và thành phố Hải Phòng có quỹ đất để thu hút đầu tư phát triển hạ tầng khu du lịch quốc tế quận Đồ Sơn.

Tại công văn gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải phòng trả lời kiến nghị trên, Bộ Tài chính cho biết, đối với nhà, đất do cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Trung ương quản lý, sử dụng (trong đó gồm nhà, đất là nhà nghỉ, khách sạn của các Bộ, ngành) thuộc phạm vi áp dụng của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công và Nghị định số 67/2021/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP.

Tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP và Nghị định số 67/2021/NĐ-CP đã quy định các hình thức xử lý đối với nhà, đất; trong đó nhà, đất thuộc quy hoạch phải thu hồi hoặc nhà, đất để hoang hoá, gây lãng phí thì có thể thực hiện theo phương án thu hồi theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Nghị định số 67/2021/NĐ-CP).

Do đó, đề nghị cử tri thành phố Hải Phòng kiến nghị Uỷ ban Nhân dân thành phố Hải Phòng rà soát quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội của địa phương; đồng thời, phối hợp với Bộ, cơ quan Trung ương và Bộ Tài chính để thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất (bao gồm cả nhà khách) của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp Trung ương trên địa bàn.

HP

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%