Bộ Tài chính ban hành Thông tư về quản lý và sử dụng phí trong chăn nuôi

Bộ Tài chính ban hành Thông tư về quản lý và sử dụng phí trong chăn nuôi 30/08/2021 15:02:00 242

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Bộ Tài chính ban hành Thông tư về quản lý và sử dụng phí trong chăn nuôi

30/08/2021 15:02:00

Bộ Tài chính nhận được ý kiến của cử tri tỉnh Lào Cai đề nghị Bộ Tài chính sớm ban hành Thông tư quy định, hướng dẫn về thu phí, lệ phí đối với các thủ tục hành chính lĩnh vực chăn nuôi.

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Lào Cai, Bộ Tài chính cho biết, căn cứ Luật Phí và lệ phí, trên cơ sở Đề án của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 24/2021/TT-BTC ngày 31/3/2021 quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong chăn nuôi. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 17/5/2021.

Kim Chung