Bộ Tài chính trả lời cử tri Bắc Kạn về chế độ bồi dưỡng đối với người tham gia phiên toà

Bộ Tài chính trả lời cử tri Bắc Kạn về chế độ bồi dưỡng đối với người tham gia phiên toà 17/08/2021 09:51:00 401

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Bộ Tài chính trả lời cử tri Bắc Kạn về chế độ bồi dưỡng đối với người tham gia phiên toà

17/08/2021 09:51:00

Bộ Tài chính đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Kạn đề nghị xem xét nâng các mức quy định tại Quyết định số 41/2012/QĐ-TTg ngày 05/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng đối với người tham gia phiên tòa, phiên họp giải quyết việc dân sự.

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Kạn, Bộ Tài chính cho biết, theo đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 41/2012/QĐ-TTg ngày 05/10/2012 về chế độ bồi dưỡng đối với người tham gia phiên tòa, phiên họp giải quyết việc dân sự.

Do Tòa án nhân dân tối cao là cơ quan chủ trì trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 41/2012/QĐ-TTg ngày 05/10/2012 về chế độ bồi dưỡng đối với người tham gia phiên tòa, phiên họp giải quyết việc dân sự.

Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị Văn phòng Chính phủ chuyển câu hỏi của cử tri tỉnh Bắc Kạn tới Tòa án nhân dân tối cao trả lời.

T.N