Quyết định số 1357 phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết các Luật mới được thông qua tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV

Quyết định số 1357 phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết các Luật mới được thông qua tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV 22/09/2017 08:42:00 486

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Quyết định số 1357 phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết các Luật mới được thông qua tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV

22/09/2017 08:42:00

Ngày 13/9/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1357/QĐ-TTg về việc Ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Các tin khác