Thông báo việc phân công đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật mới được thông qua

Thông báo việc phân công đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật mới được thông qua 10/08/2017 09:51:00 462

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Thông báo việc phân công đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật mới được thông qua

10/08/2017 09:51:00

Ngày 3 tháng 8 năm 2017, Bộ Tài chính đã có Thông báo số 546/TB-BTC về ý kiến của Lãnh đạo Bộ về việc phân công đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2017) do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo.

Nội dung chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm.

Các tin khác