Công văn của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ pháp điển năm 2017

Công văn của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ pháp điển năm 2017 28/03/2017 14:19:00 291

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Công văn của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ pháp điển năm 2017

28/03/2017 14:19:00

Ngày 15/3/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 3424/BTC-PC về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ pháp điển hệ thống QPPL năm 2017.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm.