Quyết định 65/QĐ-TTg về Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV

Quyết định 65/QĐ-TTg về Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV 07/02/2017 10:44:00 544

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Quyết định 65/QĐ-TTg về Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV

07/02/2017 10:44:00

Ngày 18 tháng 01 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 65/QĐ-TTg ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV

Các tin khác