Kết quả xây dựng Nghị định, Quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2016

Kết quả xây dựng Nghị định, Quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2016 10/01/2017 09:16:00 499

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Kết quả xây dựng Nghị định, Quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2016

10/01/2017 09:16:00

Trong năm 2016, Bộ Tài chính đã chủ trì soạn thảo, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 52 văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm Nghị định của Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Kết quả chi tiết thể hiện tại file đính kèm.

Âu Lâm

Các tin khác