Thông báo về cơ quan soạn thảo và thời hạn trình các dự án luật, pháp lệnh

Thông báo về cơ quan soạn thảo và thời hạn trình các dự án luật, pháp lệnh 15/10/2016 18:00:00 543

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Thông báo về cơ quan soạn thảo và thời hạn trình các dự án luật, pháp lệnh

15/10/2016 18:00:00

Ngày 23 tháng 9 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1840/QĐ-TTg phân công cơ quan chủ trì soạn thảo và thời hạn trình các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết được bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm.