Danh mục Thông tư Bộ Tài chính ban hành trong tháng 8 năm 2016

Danh mục Thông tư Bộ Tài chính ban hành trong tháng 8 năm 2016 12/09/2016 14:09:00 1245

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Danh mục Thông tư Bộ Tài chính ban hành trong tháng 8 năm 2016

12/09/2016 14:09:00

STT

Tên văn bản

Đơn vị
chủ trì

CTCT của Bộ

 

Thông tư số 124/2016/TT-BTC ngày 3/8/2016 quy định về quản lý, sử dụng số tiền thu được từ việc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

Cục QLCS

X

 

Thông tư số 125/2016/TT-BTC ngày 5/8/2016 sửa đổi Thông tư số 33/2016/TT-BTC ngày 25/2/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Mỹ Lộc, QL 21B tỉnh Nam Định

Vụ CST

Ngoài CTCT

 

Thông tư số 126/2016/TT-BTC ngày 9/8/2016 sửa đổi Thông tư số 168/2015/TT-BTC ngày 06/11/2015 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Tam Kỳ, quốc lộ 1, tỉnh Quảng Nam

Vụ CST

Ngoài CTCT

 

Thông tư số 127/2016/TT-BTC ngày 9/8/2016 sửa đổi Thông tư số 50/2016/TT-BTC ngày 18/3/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Liên Đầm quốc lộ 20, tỉnh Lâm Đồng

Vụ CST

Ngoài CTCT

 

Thông tư số 128/2016/TT-BTC ngày 9/8/2016 hướng dẫn miễn thuế xuất khẩu theo Nghị định số 19/2015/NĐ-CP

Vụ CST

Ngoài CTCT

 

Thông tư số 129/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 sửa đổi Thông tư số 136/2015/TT-BTC ngày 31/8/2015 về thu phsi đường bộ trạm thu phí cầu Cổ Chiên, QL60

Vụ CST

Ngoài CTCT

 

Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016

Tổng cục thuế

Ngoài CTCT

 

Thông tư số 131/2016/TT-BTC ngày 16/8/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Bàn Thạch, QL1

Vụ CST

Ngoài CTCT

 

Thông tư số 132/2016/TT-BTC ngày 18/8/2016 hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chuẩn bị và tổ chức Hội nghị cấp cao Hợp tác chiến lược kinh tế Ayeyawady – Chao Phraya – Mê Công lần thứ bảy, Hội nghị cấp cao Hợp tác bốn nước Campuchia – Lào - Myanmar - Việt Nam lần thứ tám và Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về Mê Công tại Việt Nam

Vụ HCSN

Ngoài CTCT

 

Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016

Vụ CĐKT

Ngoài CTCT

Nguyên Bình