Nghị quyết số 22/2016/QH14 về điều chỉnh chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2016 và chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2017

Nghị quyết số 22/2016/QH14 về điều chỉnh chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2016 và chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2017 22/08/2016 08:49:00 1583

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Nghị quyết số 22/2016/QH14 về điều chỉnh chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2016 và chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2017

22/08/2016 08:49:00

Ngày 29 tháng 7 năm 2016, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV đã thông qua Nghị quyết số 22/2016/QH14 về điều chỉnh chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2016 và chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2017, theo đó đã bổ sung vào chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2016: 01 dự án Nghị quyết, 01 dự án Luật và 02 dự án Pháp lệnh.

Các tin khác