Danh mục Thông tư ban hành trong tháng 7/2016

Danh mục Thông tư ban hành trong tháng 7/2016 08/08/2016 15:29:00 1259

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Danh mục Thông tư ban hành trong tháng 7/2016

08/08/2016 15:29:00

STT

Tên văn bản

Đơn vị
chủ trì

CTCT của Bộ

 

Thông tư số 118/2016/TT-BTC ngày 8/7/2016 sửa đổi Thông tư số 45/2016/TT-BTC

Vụ CST

X

 

Thông tư số 119/2016/TT-BTC ngày 12/7/2016 sửa đổi Thông tư số 213/2015/TT-BTC

Vụ CST

Ngoài CTCT

 

Thông tư số 120/2016/TT-BTC ngày 14/7/2016 về điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số điện toán Việt Nam

Vụ TCNH

X

 

Thông tư số 121/2016/TT-BTC ngày 19/7/2016 quy định về thu phí đường bộ trạm thu phí Km2123+2500 QL1, tỉnh Sóc Trăng

Vụ CST

Ngoài CTCT

 

Thông tư số 122/2016/TT/TT-BTC ngày 19/7/2016 quy định về thu phí đường bộ trạm thu phí Km2171+200 QL1, tỉnh Bạc Liêu

Vụ CST

Ngoài CTCT

 

Thông tư số 120/2016/TT-BTC ngày 22/7/2016 quy định thu phí đường bộ trạm thu phí cầu Yên Lệnh, QL 38

Vụ CST

Ngoài CTCT

Nguyên Bình