Kết quả xây dựng Thông tư, Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính trong 6 tháng đầu năm 2016

Kết quả xây dựng Thông tư, Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính trong 6 tháng đầu năm 2016 13/07/2016 09:44:00 3133

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Kết quả xây dựng Thông tư, Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính trong 6 tháng đầu năm 2016

13/07/2016 09:44:00

DANH MỤC THÔNG TƯ, THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
BỘ TÀI CHÍNH ĐÃ BAN HÀNH TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

STT

Tên văn bản

Đơn vị
chủ trì

CTCT của Bộ

THÁNG 1

 

Thông tư số 01/2016/TT-BTC ngày 5/1/2016 quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải

Cục TCDN

X

 

Thông tư số 02/2016/TT-BTC ngày 6/1/2016 hướng dẫn hỗ trợ lãi suất đối với tổ chức, cá nhân vay vốn tại tổ chức tín dụng để thực hiện các dự án đầu tư phương tiện, đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt theo Quyết định số 13/2015/QĐ-TTg ngày 05 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt

Vụ TCNH

Ngoài CTCT

 

Thông tư số 03/2016/TT-BTC ngày 8/1/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà Kênh Tắt và phà Láng Sắt, QL53

Vụ CST

Ngoài CTCT

 

Thông tư số 04/2016/TT-BTC ngày 12/1/2016 Quy định về định mức thu hồi xay xát thóc dự trữ quốc gia thành gạo dự trữ quốc gia để thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

TCDTNN

Ngoài CTCT

 

Thông tư số 05/2016/TT-BTC ngày 13/1/2016 Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số hàng hóa môi trường trong APEC thuộc nhóm 84.19 và 84.21 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Vụ CST

X

 

Thông tư số 06/2016/TT-BTC ngày 14/1/2016 Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Vụ HCSN

X

 

Thông tư số 07/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán

UBCKNN

Ngoài CTCT

 

Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016

Vụ ĐT

Ngoài CTCT

 

Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước

Vụ ĐT

Ngoài CTCT

 

Thông tư số 10/2016/TT-BTC ngày 19/1/2016 Hướng dẫn thế chấp tài sản để đảm bảo cho khoản vay được Chính phủ bảo lãnh

Cục QLN

Ngoài CTCT

 

Thông tư số 11/2016/TT-BTC ngày 19/1/2016 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 42/2015/NĐ-CP ngày 5/5/2016 của Chính phủ về chứng khoán phát sinh và thị trường chứng khoán phái sinh

UBCKNN

Ngoài CTCT

 

Thông tư số 12/2016/TT-BTC ngày 20/1/2016 sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 7 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 2/10/2015 hướng dẫn về thuế tài nguyên

Vụ CST

Ngoài CTCT

 

Thông tư số 13/2016/TT ngày 20/1/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 114/2014/TT-BTC và Thông tư số 117/2014/TT-BTC

Vụ TCNH

Ngoài CTCT

 

Thông tư số 14/2016/TT-BTC ngày 20/1/2016 Hướng dẫn cơ chế tài chính khi các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo an sinh xã hội cân đối cung cầu cho nền kinh tế.

Cục TCDN

X

 

Thông tư số 15/2016/TT-BTC ngày 20/1/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 183/2011/TT-BTC ngày 16/12/2011 hướng dẫn việc thành lập và quản lý quỹ mở

UBCKNN

Ngoài CTCT

 

Thông tư số 16/2016/TT-BTC ngày 21/1/2016 sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 27.07, 29.02, 39.02 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Vụ CST

Ngoài CTCT

 

Thông tư số 17/2016/TT-BTC ngày 21/1/2016 quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chuẩn bị và tổ chức diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương năm 2017

Vụ HCSN

X

 

Thông tư số 18/2016/TT-BTC ngày 21/1/2016 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

Vụ NSNN

Ngoài CTCT

THÁNG 2

 

Thông tư số 19/2016/TT-BTC ngày 1/2/2016 hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của TTgCP quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập

Cục QLCS

Ngoài CTCT

 

Thông tư số 20/2016/TT-BTC ngày 3/2/2016 hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Vụ HCSN

X

 

Thông tư số 21/2016/TT-BTC ngày 5/2/2016 hướng dẫn về khai thuế giá trị gia tăng và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại NĐ số 111/2015/NĐ-CP ngày 3/11/2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ

TCT

Ngoài CTCT

 

Thông tư số 22/2016/TT-BTC ngày 16/2/2016 quy định Quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Cục QLBH

Ngoài CTCT

 

Thông tư số 23/2016/TT-BTC ngày 16/2/2016 hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập

Cục QLCS

X

 

Thông tư số 25/2016/TT-BTC ngày 16/2/2016 sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng Diamoni hydro orthophosphat (diamoni phosphat) thuộc mã hàng 3105.30.00 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Vụ CST

Ngoài CTCT

 

Thông tư số 26/2016/TT-BTC ngày 18/2/2016 Hướng dẫn thực hiện một số cơ chế, chính sách ưu đãi đối với địa bàn Côn Đảo

Vụ CST

Ngoài CTCT

 

Thông tư số 28/2016/TT-BTC ngày 22/2/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km152+080 QL1, tỉnh Bắc Ninh

Vụ CST

Ngoài CTCT

 

Thông tư số 29/2016/TT-BTC ngày 23/2/2016 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 32/2013/TT-BTC ngày 19/3/2013 về phí sát hạch, lệ phí cấp GPLX trong công an nhân dân

Vụ CST

Ngoài CTCT

 

Thông tư số 30/2016/TT-BTC ngày 23/2/2016 Quy định mức thu, chế dộ thu, nộp quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1999+300 QL1, tỉnh Tiền Giang

Vụ CST

Ngoài CTCT

 

Thông tư số 31/2016/TT-BTC ngày 23/2/2016 về bổ sung mặt hàng Dung môi N-Hexan để sản xuất khô dầu đậu tương và dầu thực vật, cám gạo trích ly và dầu cám vào Chương  98 của biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Vụ CST

Ngoài CTCT

 

Thông tư số 32/2016/TT-BTC ngày 25/2/2016 tiếp tục áp dụng định mức phí nhập, xuất và bảo quản hạt giống rau và thuốc bảo vệ thực vật do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quản lý

TCDTNN

Ngoài CTCT

 

Thông tư số 33/2016/TT-BTC ngày 25/2/2016 Quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm Mỹ Lộc, QL21B, tỉnh Nam Định

Vụ CST

Ngoài CTCT

 

Thông tư số 36/2016/TT-BTC ngày 29/2/2016 hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí theo quy định của Luật dầu khí

TCT

Ngoài CTCT

 

Thông tư số 37/2016/TT-BTC ngày 29/2/2016 quy định về lãi suất cho vay của Quỹ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ

TCNH

Ngoài CTCT

THÁNG 3

 

Thông tư số 39/2016/TT-BTC ngày 1/3/2016 Sửa đổi , bổ sung một số điều của Thông tư  số 161/2012/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2012 của Bộ tài chính quy định chế độ kiểm soát , thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước

KBNN

Ngoài CTCT

 

Thông tư số 40/2016/TT-BTC ngày 1/3/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 113/2008/TT-BTC ngày 27 tháng 11 năm 2008 của BTC hướng dẫn quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước và một số biểu mẫu kèm theo thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10 tháng 01 năm 2013 của BTC hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và kho bạc nhà nước ( TABMIS)

KBNN

Ngoài CTCT

 

Thông tư số 42/2016/TT-BTC ngày 1/3/2016 quy định về phí kiểm định phòng cháy chữa cháy

Vụ CST

X

 

Thông tư số 43/2016/TT-BTC ngày 3/3/2016 sửa đổi Thông tư số 116/2014/TT-BTC

Cục QLBH

Ngoài CTCT

 

Thông tư số 44/2016/TT-BTC ngày 3/3/2016 Quy định thu phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Nam Cầu Giẽ, Ql1, tỉnh Hà Nam

Vụ CST

Ngoài CTCT

 

Thông tư số 45/2016/TT-BTC ngày 4/3/2016 quy định phí sử dung đường bộ tram thu phí tại km 1064 + 730 quốc lộ, tỉnh Quảng Ngãi

Vụ CST

Ngoài CTCT

 

Thông tư số 46/2016/TT-BTC ngày 11/3/2016 Hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện

Vụ HCSN

X

 

Thông tư số 48/2016/TT-BTC ngày 17/3/2016

Vụ CST

Ngoài CTCT

 

Thông tư số 49/2016/TT-BTC ngày 18/3/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Tân Phú tại Quốc lộ 20

Vụ CST

Ngoài CTCT

 

Thông tư số 50/2016/TT-BTC ngày 18/3/2016 quy định Phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Liên Đầm

Vụ CST

X

 

Thông tư số 51/2016/TT-BTC ngày 18/3/2016 Sửa đổi, bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với mặt hàng sắt hoặc thép để sản xuất tanh lốp xe thuộc chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Vụ CST

Ngoài CTCT

 

Thông tư số 52/2016/TT-BTC ngày 18/3/2016 hướng dẫn triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết chung

Cục QLBH

X

 

Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/3/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp

Vụ CĐKT

Ngoài CTCT

 

Thông tư số 54/2016/TT-BTC ngày 21/3/2016 quy định việc quản lý và sử dụng tiền lãi cho vay từ Quỹ quốc gia về việc làm

Vụ HCSN

X

 

Thông tư số 56/2016/TT-BTC ngày 25/3/2016 quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục NSNN

KBNN

X

 

TT 57

  
 

Thông tư số 58/2016/TT-BTC

HCSN

X

 

Thông tư số 59/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 quy định về phí, lệ phí áp dụng tại cảng, bến thủy nội địa

Vụ CST

Ngoài CTCT

THÁNG 4

 

Thông tư số 60/2016/TT-BTC ngày 4/4/2016 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 202/2013/TT-BTC ngày 23/12/2013 về mức, chế độ thu nộp, quản lý lệ phí kho số viễn thông

Vụ CST

Ngoài CTCT

 

Thông tư số 61/2016/TT-BTC ngày 11/4/2016 hướng dẫn thu, nộp và quản lý khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp

TCT

X

 

Thông tư số 62/2016/TT-BTC ngày 15/4/2016 hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý tài chính đối với ngân hàng chính sách xã hội ban hành kèm theo QĐ số 180/2002/QĐ-TTg và Quyết định số 30/2015/QĐ-TTg ngày 31/7/2015 của TTgCP.

Vụ TCNH

Ngoài CTCT

 

Thông tư liên tịch số 63/2016/TT-BTC-BGTVT ngày 20/4/2016

TCHQ

X

 

Thông tư liên tịch số 64/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 25/4/2016 hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia đối với thủ tục thẩm định đồ chơi trẻ em nhập khẩu thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

TCHQ

X

 

Thông tư số 65/2016/TT-BTC ngày 26/4/2016 quy định phí hoạt động chứng khoán

Vụ CST

X

 

TT 66

 

X

 

Thông tư số 67/2016/TT-BTC ngày 29/4/2016 sửa đổi, bổ sung một số nội dung Thông tư số 111/2007/TT-BTC ngày 12/9/2007 về quy chế tài chính đối với ngân hàng phát triển

Vụ TCNH

X

THÁNG 5

 

Thông tư số 68/2016/TT-BTC ngày 5/5/2016 quy định việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ phí cho vay lại và phần trích phí bảo lãnh tại Bộ Tài chính giai đoạn 2016-2020

Vụ HCSN

Ngoài CTCT

 

Thông tư số 69/2016/TT-BTC ngày 5/5/2016

TCHQ

X

 

Thông tư liên tịch số 70/2016/TT-BTC ngày 6/5/2016 quy định việc lập, quản lý và sử dụng Quỹ khen thưởng về phòng chống tham nhũng

Vụ HCSN

X

 

Thông tư số 71/2016/TT-BTC ngày 18/5/2016 thu phí dịch vụ việc làm

Vụ CST

Ngoài CTCT

 

Thông tư số 72/2016/TT-BTC ngày 19/5/2016 về chế độ tài chính của Cục SHTT - Bộ KHCN

Vụ HCSN

Ngoài CTCT

 

Thông tư số 73/2016/TT-BTC ngày 20/5/2016 Sửa đổi, bổ sung mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng than làm từ mùn cưa thuộc nhóm 44.02 tại Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Vụ CST

Ngoài CTCT

 

Thông tư số 74/2016/TT-BTC ngày 20/5/2016 hướng dẫn quản lý và sử dụng kp thực hiện đề án đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các DN đến năm 2020

Vụ HCSN

X

 

Thông tư số 75/2016/TT-BTC ngày 24/5/2016 sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ

TCT

X

 

Thông tư số 76/2016/TT-BTC ngày 30/5/2016 quy định việc thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với TCT, TCHQ giai đoạn 2016-2020

HCSN

X

 

Thông tư số 365/2016/TT-BTC ngày 16/5/2016 (TT mật)

HCSN

X

THÁNG 6

 

Thông tư liên tịch số 77/2016/TTLT-BTC-BKHCN ngày 3/6/2016

TCHQ

X

 

Thông tư số 78/2016/TT-BTC ngày 3/6/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 133/2014/TT-BTC

Vụ CST

Ngoài CTCT

 

Thông tư số 79/2016/TT-BTC ngày 6/6/2016 hướng dẫn thực hiện thẩm định tài chính các chương trình, dự án vay lại từ nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ

Cục QLN

Ngoài CTCT

 

Thông tư liên tịch số 80/2016/TTLT-BTC-BTTTT ngày 13/6/2016 hướng dẫn thực hiện cơ chế một cửa quốc gia trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

TCHQ

X

 

Thông tư số 81/2016/TT-BTC ngày 14/6/2016 hướng dẫn cơ chế hỗ trợ lãi suất thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP

Vụ TCNH

X

 

Thông tư số 82/2016/TT-BTC ngày 16/6/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 211/2013/TT-BTC ngày 30/12/2013.

TCDTNN

Ngoài CTCT

 

Thông tư số 83/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 hướng dẫn Luật Đầu tư và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP

Vụ CST

Ngoài CTCT

 

Thông tư số 84/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 hướng dẫn thủ tục nộp NSNN đối với các khoản thuế và thu nội địa

TCT

Ngoài CTCT

 

Thông tư liên tịch số 85/2016/TTLT-BTC-BCA ngày 20/6/2016 quy định về phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong lĩnh vực tài chính

VPC

Ngoài CTCT

 

Thông tư số 86/2016/TT-BTC ngày 20/6/2016 hướng dẫn một số nội dung về Quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường theo quy định tại NĐ số 19/2005/NĐ-CP

Cục TCDN

X

 

Thông tư số 87/2016/TT-BTC ngày 22/6/2016 hướng dẫn việc thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, thẩm định phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất

Cục QLG

Ngoài CTCT

 

Thông tư liên tịch số 88/2016/TT-BTC-BTNMT ngày 22/6/2016 quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất

Cục QLCS

Ngoài CTCT

 

Thông tư liên tịch số 89/2016/TT-BTC-BCT ngày 23/6/2016 hướng dẫn về thực hiện một cửa quốc gia

TCHQ

X

 

Thông tư liên tịch số 90/2016/TT-BTC-BCT ngày 24/6/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC  quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu

Cục QLG

Ngoài CTCT

 

Thông tư số 91/2016/TT-BTC ngày 24/6/2016 hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2017

Vụ NSNN

X

 

Thông tư liên tịch số 92/2016/TT-BTC ngày 27/6/2016

Vụ TCNH

 

(Âu Lâm)