Quyết định số 55QĐ-BTC về chương trình xây dựng văn bản QPPL do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo trình cấp có thẩm quyền hoặc ban hành theo thẩm quyền

Quyết định số 55QĐ-BTC về chương trình xây dựng văn bản QPPL do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo trình cấp có thẩm quyền hoặc ban hành theo thẩm quyền 11/11/2015 16:30:00 482

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Quyết định số 55QĐ-BTC về chương trình xây dựng văn bản QPPL do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo trình cấp có thẩm quyền hoặc ban hành theo thẩm quyền

11/11/2015 16:30:00

Ngày 15 tháng 1 năm 2015, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 55/QĐ-BTC về việc phê duyệt Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền