Quyết định số 196/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các Luật mới được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 10

Quyết định số 196/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các Luật mới được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 10 17/03/2016 09:23:00 869

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Quyết định số 196/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các Luật mới được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 10

17/03/2016 09:23:00

Ngày 01 tháng 02 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 196/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành các luật đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII.

Nội dung chi tiết xem file đính kèm

Các tin khác