Kết quả xây dựng Nghị định, Quyết định của Chính phủ, TTCP thuộc lĩnh vực tài chính 2015

Kết quả xây dựng Nghị định, Quyết định của Chính phủ, TTCP thuộc lĩnh vực tài chính 2015 18/01/2016 18:32:00 2928

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Kết quả xây dựng Nghị định, Quyết định của Chính phủ, TTCP thuộc lĩnh vực tài chính 2015

18/01/2016 18:32:00

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THUỘC TRÁCH NHIỆM CHỦ TRÌ CỦA BỘ TÀI CHÍNH NĂM 2015

(Tính đến ngày 31/12/2015)

TT

Tên đề án

Kết quả thực hiện

I

Các đề án đã được ký ban hành/hoàn thành (35 Đề án)

 

Nghị quyết của UBTVQH sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 1269/NQ-UBTVQH11 về Biểu thuế bảo vệ môi trường

NQ số 888a/2015/UBTVQH13 ngày 10/3/2015

 

Quyết định của TTgCP về tình hình thực hiện vay, trả nợ Chính phủ năm 2014 và kế hoạch vay, trả nợ của Chính phủ năm 2015

số 391/QĐ-TTg ngày 27/3/2015

 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở trái thẩm quyền trước Luật Đất đai năm 2003 (bao gồm đất giao trái thẩm quyền có nguồn gốc là đất nông, lâm trường)

QĐ số 11/2015/QĐ-TTg ngày 03/4/2015

 

Luật Phí và lệ phí

Quốc hội đã thông qua ngày 28/11/2015

 

Chỉ thị của TTCP về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước năm 2015 theo phương án giá dầu ở mức 40USD/thùng

Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 21/4/2015

 

Báo cáo bổ sung tình hình thực hiện NSNN năm 2014, tình hình triển khai dự toán NSNN năm 2015

BC số 223/BC-CP ngày 19/5/2015

 

Báo cáo quyết toán NSNN năm 2013

BC số 210/BC-CP ngày 14/5/2015

 

Phương án đảm bảo cân đối NSTW và NSĐP năm 2014 (Phương án bảo đảm cân đối NSTW và NSĐP năm 2014)

UBTVQH đã thông qua NQ số 939/NQ-UBTVQH13 ngày 18/5/2015

 

NQ của CP đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình hiện nay

NQ số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015

 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo hình thức xây dựng – chuyển giao

QĐ số 23/2015/QĐ-TTg ngày 26/6/2015

 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán

NĐ số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015

 

Quyết định thay thế Quyết định số 180/2002/QĐ-TTg ngày 19/12/2002 về quy chế quản lý tài chính của Ngân hàng chính sách xã hội

QĐ số 30/2015/QĐ-TTg ngày 31/7/2015

 

Quyết định của TTCP về định mức hành lý, tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng, hàng mẫu được miễn thuế, xét miễn thuế, không chịu thuế

QĐ số 31/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015

 

Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi)

Ngày 21/8/2015, CP đã có Tờ trình QH dự án Luật (Tờ trình số 384/TTr-CP); Quốc hội đã cho ý kiến dự án Luật ngày 13/11/2015

 

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện NSNN 6 tháng đầu năm 2015

BC số 76/BC-BTC ngày 26/6/2015

 

Đề án đàm phán, ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam - Campuchia

Báo cáo TTCP tại CV số 8630/BTC-TCT ngày 26/6/2015

 

Đề án phát hành trái phiếu Chính phủ ra thị trường vốn quốc tế đến năm 2020

CP đã có Tờ trình UBTVQH số 413/TTr-CP ngày 04/9/2015

 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định một số nội dung về tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước theo Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 01/06/2015 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 05/2014

QĐ số 41/2015/QĐ-TTg ngày 15/9/2015

 

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 712/2013/UBTVQH13 ngày 16/12/2013 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Biểu mức thuế suất thuế tài nguyên

NQ số 1084/2015/UBTVQH13 ngày 10/12/2015

 

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện NSNN năm 2015, dự toán NSNN năm 2016

CV của BCSĐ CP số 489-CV/BCSĐ ngày 11/9/2015

 

Nghị định về giám sát, đánh giá hiệu quả công khai thông tin về hoạt động của doanh nghiệp

NĐ số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015

 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Luật về thuế

Chính phủ đã có Tờ trình số 469/TTr-CP ngày 06/10/2015; Quốc hội đã cho ý kiến ngày 13/11/2015

 

Đề án giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa nhập khẩu

Tờ trình số 143/TTr-BTC ngày 29/9/2015. Ngày 02/10/2015, VPCP có CV thông báo ý kiến chỉ đạo của TTCP về việc triển khai Đề án.

 

Nghị định về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp

NĐ số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015

 

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện NSNN năm 2015, dự toán NSNN và phương án phân bổ NSTW năm 2016

BC của CP số 519 và 520/BC-CP ngày 17/10/2015

 

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

NĐ số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015

 

Nghị định sửa đổi khoản 9 Điều 1 Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế

số 114/2015/NĐ-CP ngày 09/11/2015

 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

NĐ số 116/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015

 

Đề án Báo cáo Bộ Chính trị về những vấn đề nhạy cảm liên quan đến hoạt động kinh doanh casino tại Việt Nam (quy hoạch, người chơi, quy mô dự án)

BC xin ý kiến Bộ Chính trị tại CV số 504-CV/BCSĐ ngày 21/10/2015

 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 170/2006/QĐ-TTg ngày 18/7/2006 về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

QĐ số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015

 

Báo cáo TTCP phương án tổng thể thoái vốn của các tập đoàn, TCT nhà nước đã đầu tư vào các lĩnh vực: bất động sản, bảo hiểm, chứng khoán, TCNH

CV báo cáo TTCP số 16407/BTC-TCDN ngày 05/11/2015

 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết khoản 1 Điều 90 Luật Bảo hiểm xã hội về chi phí quản lý BHXH

QĐ 60/2015/QĐ-TTg ngày 27/11/2015

 

Nghị định quy định chi tiết về bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng

NĐ số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015

 

Nghị định 128/2015/NĐ-CP ngày 15/12/2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục chi tiết hàng dự trữ quốc gia và phân công cơ quan quản lý hàng dự trữ quốc gia ban hành kèm theo Nghị định 94/2013/NĐ-CP ngày 21/08/2013 của Chính phủ

NĐ số 128/2015/NĐ-CP ngày 15/12/2015

 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính

QĐ số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015

II

Các đề án đã trình, chưa được ký ban hành (16 Đề án)

 

Nghị định về kinh doanh casino

Tờ trình số 35/TTr-BTC ngày 30/3/2015

 

Nghị định về cơ chế hoạt động và cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, số người làm việc và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác

Tờ trình số 89/TTr-BTC ngày 26/6/2015

 

Nghị định thành lập và tổ chức hoạt động của Quỹ hưu trí tự nguyện

Tờ trình số 157/TTr-BTC ngày 28/10/2015

 

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

Tờ trình số 51/TTr-BTC ngày 21/4/2015

 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế mẫu về quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất

Tờ trình số 123/TTr-BTC ngày 20/8/2015

 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 54/2007/QĐ-TTg ngày 18/7/2006 về việc quản lý, sử dụng xe ô tô phục vụ lễ tân nhà nước thuộc Bộ Ngoại giao

Tờ trình số 144/TTr-BTC ngày 30/9/2015

 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

Tờ trình số 159/TTr-BTC ngày 04/11/2015

 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về miễn thuế TNCN đối với nhân viên và chuyên gia nước ngoài làm việc cho tổ chức Phi Chính phủ tại Việt Nam

Tờ trình số 149/TTr-BTC ngày 14/10/2015

 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về miễn thuế TNCN đối với cá nhân Việt Nam làm việc tại VP Đại điện của các tổ chức Liên hợp quốc tại VN

Tờ trình số 149/TTr-BTC ngày 14/10/2015

 

Báo cáo các chỉ tiêu giám sát nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia năm 2014

BC số 126/BC-BTC ngày 25/11/2015

 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc lập nguồn kinh phí và cơ chế sử dụng để hỗ trợ kinh phí cho hoạt động của lực lượng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả

Tờ trình số 154/TTr-BTC ngày 28/10/2015

 

Nghị quyết của Chính phủ về chính sách ưu đãi thuế thúc đẩy ứng dụng và phát triển CNTT

Tờ trình số 171/TTr-BTC ngày 24/11/2015

 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán NSNN năm 2016 đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan TW khác, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

CV số 996/BTC-NSNN ngày 19/11/2015

 

Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Tờ trình số 166/TTr-BTC ngày 19/11/2015

 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chương trình quản lý nợ trung hạn 2016-2018

Tờ trình số 82/TTr-BTC ngày 23/6/2015

 

Quyết định của TTCP về việc ban hành Chương trình tổng thể về THTK, CLP của Chính phủ 5 năm (2016-2020) và năm 2016

Tờ trình số 164/TTr-BTC ngày 10/11/2015

Âu Lâm