Thông tư về sửa đổi thuế ưu đãi LCD nhập khẩu

Thông tư về sửa đổi thuế ưu đãi LCD nhập khẩu 24/08/2009 11:10:00 376

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Thông tư về sửa đổi thuế ưu đãi LCD nhập khẩu

24/08/2009 11:10:00

Ngày 08/07/2009, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 140/2009/TT-BTC về sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với tấm LCD quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính.

Theo đó, thuế suất thuế nhập khẩu các bộ phận chuyên dùng hoặc chủ yếu dùng với màn hình mỏng cỡ từ 29 inch trở xuống sẽ giảm từ 3% xuống 1% (Theo Quyết định 106/2007/QĐ-BTC thì thuế suất các thiết bị này áp dụng chung cho màn hình mỏng, kể cả loại 29 inch và dưới 29 inch, với mức thuế 3%).

Thông tư này có hiệu lực thi hành và áp dụng cho các Tờ khai Hải quan hàng hoá nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan sau 45 ngày kể từ ngày ký.