Hướng dẫn về thuế TNCN đối với một số trường hợp chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận quà tặng là bất động sản

Hướng dẫn về thuế TNCN đối với một số trường hợp chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận quà tặng là bất động sản 29/09/2009 11:14:00 2174

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Hướng dẫn về thuế TNCN đối với một số trường hợp chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận quà tặng là bất động sản

29/09/2009 11:14:00

Ngày 12/08/2009, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 161/2009/TT-BTC hướng dẫn về thuế TNCN đối với một số trường hợp chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận quà tặng là bất động sản.

 

Theo đó, đối tượng nộp thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản là cá nhân chuyển nhượng; trường hợp trong hợp đồng chuyển nhượng có thỏa thuận người nhận chuyển nhượng thực hiện các nghĩa vụ thuế thay thì người nhận chuyển nhượng thực hiện kê khai, nộp thuế thay cho người chuyển nhượng. Đối tượng nộp thuế TNCN đối với nhận thừa kế, nhận quà tặng là bất động sản là cá nhân được nhận thừa kế, quà tặng. Trường hợp bất động sản chuyển nhượng, nhận thừa kế, quà tặng thuộc sở hữu của nhiều người thì đối tượng nộp thuế TNCN là từng cá nhân đồng sở hữu bất động sản đó. Nếu bất động sản chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà nhưng đã được chuyển nhượng và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận thì căn cứ vào các loại giấy tờ hợp pháp khác để xác định đối tượng nộp thuế.

 

Thông tư cũng quy định, cá nhân có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà nhưng đem thế chấp để vay vốn hoặc thanh toán với tổ chức cá nhân khác, nay thực hiện chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần bất động sản đó để thanh toán nợ thì cá nhân đó phải kê khai, nộp thuế TNCN hoặc tổ chức, cá nhân làm thủ tục chuyển nhượng thay phải kê khai, nộp thuế TNCN thay cho cá nhân trước khi thanh quyết toán các khoản nợ. Cá nhân đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được miễn thuế TNCN khi ngân hàng phát mại tài sản là nhà ở, đất ở duy nhất của cá nhân theo quy định tại Điều 4 của Luật Thuế TNCN.

 

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ các nội dung hướng dẫn tại công văn số 16181/BTC-TCT ngày 31/12/2008, công văn số 762/BTC-TCT ngày 16/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản.