Về dự kiến Danh mục văn bản kiểm tra thực hiện năm 2010

Về dự kiến Danh mục văn bản kiểm tra thực hiện năm 2010 13/01/2010 11:22:00 447

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Về dự kiến Danh mục văn bản kiểm tra thực hiện năm 2010

13/01/2010 11:22:00

Triển khai thực hiện Nghị định số 99/2006/NĐ-CP ngày 15/9/2006 của Chính phủ về công tác kiểm tra, văn bản thuộc nhóm chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, vừa qua Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 3982/QĐ-BTC ngày 25/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định danh mục văn bản kiểm tra thuộc thẩm quyền Bộ trong năm 2010:

(1) Thông tư số 79/2003/TT-BTC ngày 13/8/2003 hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát, thanh toán các khoản chi NSNN qua KBNN

(2) Quyết định số 21/2006/QĐ-BTC ngày 3/4/2006 của Bộ Tài chính về việc xây dựng, ban hành và quản lý định mức hàng dự trữ quốc gia

Bên cạnh đó, trong năm 2010, Bộ Tài chính sẽ triển khai kiểm tra việc thực hiện Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của ngành tài chính theo Quyết định số 196/2003/QĐ-BTC ngày 2/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; và phối hợp với Tổng liên đoàn lao động Việt Nam kiểm tra thực hiện Thông tư liên tịch số 119/2004/TTLT-BTC-TLĐLĐVN.