Thuế TNCN đối với người trúng thưởng trong các trò chơi tại Điểm vui chơi giải trí có thưởng

Thuế TNCN đối với người trúng thưởng trong các trò chơi tại Điểm vui chơi giải trí có thưởng 29/09/2009 11:13:00 6281

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Thuế TNCN đối với người trúng thưởng trong các trò chơi tại Điểm vui chơi giải trí có thưởng

29/09/2009 11:13:00

Ngày 13/08/2009, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 164/2009/TT-BTC hướng dẫn về thuế TNCN đối với người trúng thưởng trong các trò chơi tại Điểm vui chơi giải trí có thưởng.

 

Theo đó, trúng thưởng trên 10 triệu đồng phải nộp thuế thu nhập. Thu nhập tính thuế là phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng của thu nhập từ trúng thưởng trong một cuộc chơi. Một cuộc chơi được xác định như sau: đối với hình thức chơi bằng đồng tiền quy ước, cuộc chơi được bắt đầu khi người chơi vào điểm vui chơi giải trí có thưởng và kết thúc khi người chơi ra khỏi đó; đối với hình thức chơi với máy chơi tự động bằng tiền mặt thì cuộc chơi được bắt đầu khi người chơi nạp tiền vào máy chơi và kết thúc khi người chơi rút tiền khỏi máy chơi; đối với trúng thưởng từ giải thưởng tích lũy, các giải thưởng định kỳ cho khách chơi may mắn và các hình thức tương tự khác, mỗi lần trúng thưởng được coi là một cuộc chơi riêng biệt.

 

Thông tư quy định, người trúng thưởng trong các trò chơi tại điểm vui chơi giải trí có thưởng không phải đăng ký thuế. Việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân sẽ do đơn vị chi trả thực hiện đồng thời với việc chi trả thu nhập cho người trúng thưởng. Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ trúng thưởng là 10%. Thu nhập từ trúng thưởng trong một cuộc chơi là chênh lệch giữa số tiền mặt người chơi nhận lại trừ đi số tiền mặt đã chi ra trong một cuộc chơi. Riêng đối với hình thức trúng thưởng từ giải thưởng tích lũy, các giải thưởng định kỳ cho khách chơi may mắn và các hình thức tương tự khác thì thu nhập từ trúng thưởng là toàn bộ giá trị giải thưởng chưa trừ bất cứ một khoản chi phí nào khác.

 

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ nội dung hướng dẫn liên quan đến xác định thu nhập tính thuế đối với người trúng thưởng trong điểm vui chơi giải trí có thưởng hướng dẫn tại điểm 6.1, khoản 6, mục II, phần B Thông tư 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính.