Ban hành quy định về mức thu phí luồng, lạch đối với luồng sông Sài Gòn

Ban hành quy định về mức thu phí luồng, lạch đối với luồng sông Sài Gòn 29/05/2015 11:26:00 883

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Ban hành quy định về mức thu phí luồng, lạch đối với luồng sông Sài Gòn

29/05/2015 11:26:00

           Theo Thông tư số 80/2015/TT-BTC ngày 25/5/2015 của Bộ Tài chính, mức thu phí luồng, lạch đối với luồng sông Sài Gòn (từ cầu đường sắt Bình Lợi đến cảng Bến Súc) là 70 đồng/tấn trọng tải toàn phần hoặc trọng tải toàn phần quy đổi/km.

            Đối với các phương tiện không phải là phương tiện chở hàng hóa sẽ được quy đổi khi tính phí luồng, lạch. Cụ thể, 1 mã lực phương tiện chuyên dùng tương đương với 1 tấn trọng tải toàn phần; 1 giường nằm phương tiện chở khách tương đương với 6 ghế hành khách hoặc tương đương với 6 tấn trọng tải toàn phần; 1 ghế hành khách tương đương với 1 tấn trọng tải toàn phần.

            Cũng theo Thông tư này, có 3 trường hợp không phải chịu phí luồng, lạch áp dụng tại luồng sông Sài Gòn gồm: Phương tiện sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an (trừ các phương tiện sử dụng vào hoạt động kinh tế); phương tiện của cơ quan Hải quan đang làm nhiệm vụ (trừ các phương tiện sử dụng vào hoạt động kinh tế); phương tiện của các cơ quan thanh tra giao thông, Cảng vụ đường thủy nội địa; đơn vị quản lý đường thủy nội địa; Phương tiện tránh bão, cấp cứu; Phương tiện vận chuyển phòng chống lụt bão.

            Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/7/2015.