Quy định mới về phí, lệ phí trong lĩnh vực công chứng

Quy định mới về phí, lệ phí trong lĩnh vực công chứng 08/05/2015 10:02:00 1574

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Quy định mới về phí, lệ phí trong lĩnh vực công chứng

08/05/2015 10:02:00

          Ngày 21/4/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 54/2015/TT-BTC quy định thu phí sát hạch bổ nhiệm công chứng viên; lệ phí cấp thẻ công chứng viên, cấp giấy đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng.

Người nộp các khoản phí, lệ phí này gồm cá nhân nộp hồ sơ tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng bổ nhiệm công chứng viên; tổ chức, cá nhân được cấp giấy đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng, cấp thẻ công chứng viên.

Mức thu cụ thể như sau: Phí sát hạch bổ nhiệm công chứng viên là 2 triệu đồng/hồ sơ/lần dự thi; Lệ phí cấp mới, cấp lại thẻ công chứng viên là 200.000 đồng/thẻ; Lệ phí cấp mới giấy đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng là 1 triệu đồng/giấy, nếu cấp lại là 500.000 đồng/giấy.

Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) là cơ quan thu phí sát hạch bổ nhiệm công chứng viên. Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là cơ quan thu lệ phí cấp thẻ công chứng viên và lệ phí cấp giấy đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 8/6/2015.

                                                                                                                Hà Uyên