Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km 604+700, Quốc lộ 1, tỉnh Quảng Bình

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km 604+700, Quốc lộ 1, tỉnh Quảng Bình 13/03/2015 10:25:00 426

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km 604+700, Quốc lộ 1, tỉnh Quảng Bình

13/03/2015 10:25:00

   Ngày 06/3/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 29/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km 604+700, Quốc lộ 1, tỉnh Quảng Bình. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 21/4/2015. Theo quy định, thời gian bắt đầu thu phí kể từ dự án được Bộ Giao thông vận tải cho phép nghiệm thu hoàn thành, đưa vào sử dụng; được Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định cho phép thu phí.

            Mức thu phí đối với các phương tiện được chia thành 02 giai đoạn: Giai đoạn 1: được tính từ ngày Bộ giao thông vận tải cho phép đến hết ngày 31/12/2015; Giai đoạn 2, áp dụng từ ngày 01/01/2016.