Quy chế phối hợp trong công tác pháp chế tài chính

Quy chế phối hợp trong công tác pháp chế tài chính 09/01/2015 17:05:00 378

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Quy chế phối hợp trong công tác pháp chế tài chính

09/01/2015 17:05:00

Quyết định số 2670/QĐ-BTC ngày 17/10/2014 ban hành Quy chế phối hợp trong công tác pháp chế giữa các đơn vị thuộc Bộ Tài chính

Các tin khác