Hội thảo thường niên ngành bảo hiểm “Hướng đến tự động hóa quy trình trong ngành bảo hiểm - công nghệ robot” ngày 17 tháng 11 năm 2017 tại TP. Hồ Chí Minh

24/11/2017 09:43:00

Ngày 17/11/2017, Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo Bảo hiểm đã phối hợp với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY) tổ chức thành công Hội thảo thường niên ngành bảo hiểm với chủ đề “Hướng đến tự động hóa quy trình trong ngành bảo hiểm- công nghệ robot”.

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO BẢO HIỂM KÝ KẾT BIÊN BẢN HỢP TÁC VỚI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO CHỨNG KHOÁN

27/09/2016 14:23:00

Ngày 21/9/2016, tại Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đã ký kết biên bản hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán, Ủy ban chứng khoán Nhà nước. Tham dự lễ ký kết có Lãnh đạo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Lãnh đạo Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Lễ ký kết hợp tác với Khoa Ngân hàng Bảo hiểm, Học viện Tài chính

03/11/2011 10:13:00

Ngày 02/11/2011, Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm - Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm và Khoa Ngân hàng Bảo hiểm, Học viện Tài chính đã ký kết thoả thuận hợp tác nhằm mục đích góp phần vào sự phát triển bền vững của thị trường bảo hiểm Việt Nam, cũng như tăng cường mối quan hệ giữa hai đơn vị.

Tăng cường hợp tác đào tạo trong lĩnh vực bảo hiểm: Góp phần phát triển bền vững thị trưởng bảo hiểm

14/10/2011 15:37:00

Trong khuôn khổ chương trình Hội thảo “Đào tạo nguồn nhận lực cho ngành Bảo hiểm ở Việt Nam trong điều kiện hiện nay” được tổ chức ngày 14/10/2011 tại trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm), Bộ Tài chính và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (Khoa Kinh tế Bảo hiểm) đã ký kết thoả thuận hợp tác nhằm mục đích góp phần vào sự phát triển bền vững của thị trường bảo hiểm Việt Nam, cũng như tăng cường mối quan hệ giữa hai đơn vị.

Hội thảo “Tính toán bảo hiểm trong lĩnh vực BHNT”

10/08/2011 14:23:00

Ngày 4/8/2011, Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm đã phối hợp với Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam (E&Y) tổ chức thành công buổi Hội thảo “Tính toán bảo hiểm trong lĩnh vực BHNT” cho cán bộ của Cục QLBH.

Lễ ký kết “Hợp tác phát triển nguồn nhân lực cho thị trường bảo hiểm Việt Nam”

13/02/2011 16:23:00

Ngày 19/01/2011, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm và Văn phòng khu vực Phía Nam thuộc Hiệp hội doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam đã tổ chức buổi lễ ký kết: “Hợp tác phát triển nguồn nhân lực cho thị trường bảo hiểm Việt Nam”.