DANH SÁCH CÔNG NHẬN CHỨNG CHỈ PHỤ TRỢ BẢO HIỂM DO CSĐT Ở NƯỚC NGOÀI CẤP

DANH SÁCH CÔNG NHẬN CHỨNG CHỈ PHỤ TRỢ BẢO HIỂM DO CSĐT Ở NƯỚC NGOÀI CẤP 06/05/2020 10:56:00 198

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

DANH SÁCH CÔNG NHẬN CHỨNG CHỈ PHỤ TRỢ BẢO HIỂM DO CSĐT Ở NƯỚC NGOÀI CẤP

06/05/2020 10:56:00

Căn cứ Thông tư số 65/2019/TT-BTC ngày 16/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về nội dung đào tạo, thi, cấp và công nhận chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm;

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm thông báo danh sách công nhận chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm do cơ sở đào tạo ở nước ngoài cấp theo file đính kèm.

Các tin khác