TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO BẢO HIỂM KÝ KẾT BIÊN BẢN HỢP TÁC VỚI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO CHỨNG KHOÁN

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO BẢO HIỂM KÝ KẾT BIÊN BẢN HỢP TÁC VỚI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO CHỨNG KHOÁN 27/09/2016 14:23:00 1131

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO BẢO HIỂM KÝ KẾT BIÊN BẢN HỢP TÁC VỚI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO CHỨNG KHOÁN

27/09/2016 14:23:00

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO BẢO HIỂM KÝ KẾT BIÊN BẢN HỢP TÁC VỚI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO CHỨNG KHOÁN

Ngày 21/9/2016, tại Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đã ký kết biên bản hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán, Ủy ban chứng khoán Nhà nước. Tham dự lễ ký kết có Lãnh đạo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Lãnh đạo Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

D:\CONG VIEC 2016\MOU IRT - TTDT CK\Picture\IMG_5854.jpg

Giám đốc hai Trung tâm ký Biên bản hợp tác

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hai Trung tâm, với mục tiêu góp phần vào sự phát triển bền vững của thị trường tài chính Việt Nam, hai Trung tâm đã cùng thống nhất ký kết biên bản hợp tác trong ba lĩnh vực: đào tạo, nghiên cứu khoa học và trao đổi thông tin.

D:\CONG VIEC 2016\MOU IRT - TTDT CK\Picture\IMG_5860.jpg

Ông Ngô Việt Trung, Phó Cục trưởng, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm phát biểu khai mạc lễ ký kết.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Ông Ngô Việt Trung – Phó Cục trưởng, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm khẳng định: để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm, việc đặt ra mối quan hệ hợp tác giữa hai Trung tâm nhằm thúc đẩy nội lực của mỗi bên, chia sẻ học hỏi kinh nghiệm trong hoạt động nghiên cứu và đào tạo của mỗi bên là việc cần thiết.

  Biên bản hợp tác này sẽ là sự khởi đầu trong mối quan hệ hợp tác hiệu quả giữa hai Trung tâm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho thị trường tài chính Việt Nam, tăng cường và củng cố mối quan hệ chặt chẽ giữa Trung tâm NCKH&ĐT Chứng khoán và Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm./.