Lễ ký kết hợp tác với Khoa Ngân hàng Bảo hiểm, Học viện Tài chính

Lễ ký kết hợp tác với Khoa Ngân hàng Bảo hiểm, Học viện Tài chính 03/11/2011 10:13:00 903

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Lễ ký kết hợp tác với Khoa Ngân hàng Bảo hiểm, Học viện Tài chính

03/11/2011 10:13:00

Buổi lễ ký kết diễn ra trước sự chứng kiến của ông Ngô Việt Trung - Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm và PGS. TS Hoàng Trần Hậu - Phó Giám đốc Học viện tài chính.

 

image

Hai bên đã cùng nhau ký Biên bản thoả thuận hợp tác với các nội dung cụ thể như sau:

 

- Về hợp tác đào tạo, hai bên cùng triển khai hợp tác các hoạt động đào tạo, chuyên đề, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, giảng viên, chuyên viên của hai bên và cán bộ của ngành Bảo hiểm; hỗ trợ nhau trong công tác đào tạo theo phạm vi khả năng của mỗi bên; Phối hợp biên soạn các giáo trình, tài liệu giảng dạy cho các chuyên ngành có liên quan.

 

- Về hợp tác nghiên cứu khoa học, hai bên sẽ hỗ trợ nhau trong việc xây dựng các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học về Bảo hiểm; Tổ chức các hội thảo khoa học trong nước và quốc tế về Bảo hiểm; Khuyến khích cán bộ nghiên cứu của hai bên tham gia vào các hoạt động nghiên cứu khoa học, tham gia các hội nghị, hội thảo do hai bên tổ chức.

 

- Về việc trao đổi thông tin, hai bên sẽ trao đổi chính sách, báo cáo nghiên cứu kỹ thuật và thông tin chuyên ngành mỗi bên có được trong phạm vi cho phép của hai bên; Phối hợp tổ chức biên soạn, biên tập và xuất bản các ấn phẩm khoa học về Bảo hiểm và các ấn phẩm có liên quan.

 

Hai bên cũng đưa ra những thỏa thuận về phương thức thực hiện đối với từng hoạt động cụ thể trong phạm vi nội dung hợp tác nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho hai bên trong quá trình thực hiện những mục tiêu chung.