Tăng cường hợp tác đào tạo trong lĩnh vực bảo hiểm: Góp phần phát triển bền vững thị trưởng bảo hiểm

Tăng cường hợp tác đào tạo trong lĩnh vực bảo hiểm: Góp phần phát triển bền vững thị trưởng bảo hiểm 14/10/2011 15:37:00 529

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Tăng cường hợp tác đào tạo trong lĩnh vực bảo hiểm: Góp phần phát triển bền vững thị trưởng bảo hiểm

14/10/2011 15:37:00

image

Hai bên đã cùng nhau ký Biên bản thoả thuận hợp tác với các nội dung cụ thể như sau:

- Về hợp tác đào tạo, hai bên cùng triển khai hợp tác các hoạt động đào tạo, chuyên đề, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, giảng viên, chuyên viên của hai bên và cán bộ của ngành Bảo hiểm; hỗ trợ nhau trong công tác đào tạo theo phạm vi khả năng của mỗi bên; Phối hợp biên soạn các giáo trình, tài liệu giảng dạy cho các chuyên ngành có liên quan.

- Về hợp tác nghiên cứu khoa học, hai bên sẽ hỗ trợ nhau trong việc xây dựng các chương trình, đề tào nghiên cứu khoa học về Bảo hiểm; Tổ chức các hội thảo khoa học trong nước và quốc tế về Bảo hiểm; Khuyến khích cán bộ nghiên cứu của hai bên tham gia vào các hoạt động nghiên cứu khao học, tham gia các hội nghị/ hội thảo do hai bên tổ chức.

- Về việc trao đổi thông tin, hai bên sẽ trao đổi chính sách, báo cáo nghiên cứu kỹ thuật và thông tin chuyên ngành mỗi bên có được trong phạm vi cho phép của hai bên; Phối hợp tổ chức biên soạn, biên tập và xuất bản các ấn phẩm khoa học về Bảo hiểm và các ấn phẩm có liên quan.

Hai bên cũng đưa ra những thỏa thuận về phương thức thực hiện đối với từng hoạt động cụ thể trong phạm vi nội dung hợp tác nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho hai bên trong quá trình thực hiện những mục tiêu chung

Trước khi diễn ra Lễ ký thoả thuận hợp tác, phát biểu tại Hội thảo, Tiến sỹ Phạm Thị Định - Trưởng Khoa Bảo hiểm nhấn mạnh, ngày nay bất kỳ một tổ chức nào và hoạt động trong lĩnh vực nào đều thừa nhận nguồn nhân lực là nguồn lực quan trọng nhất trong các nguồn lực, quyết định sự thành bại của tổ chức. Trong lĩnh vực bảo hiểm, yếu tố con người lại càng quan trọng khi đây là một hoạt động dịch vụ đặc biệt. Các cán bộ bảo hiểm cần phải được đào tạo, có đủ kiến thức và kỹ năng trong việc tổ chức các hoạt động chuyên môn của mình. Sự phát triển nhanh chóng của các hoạt động bảo hiểm ở nước ta trong thời gian qua đã kéo theo nhu cầu về nhân lực là rất lớn. Nâng cao chất lượng đào tạo là yêu cầu tất yếu gắn liền với sự phát triển của Khoa bảo hiểm nói riêng và của Trường ĐH KTQD nói chung. Tại Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận tập trung vào một số nội dung chính sau: Nhu cầu về nguồn nhân lực của ngành bảo hiểm nước ta; đào tạo và bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho ngành bảo hiểm; các vấn đề thực tiễn đang đặt ra cho ngành bảo hiểm xã hội cũng như bảo hiểm thương mại ở nước ta hiện nay./.


*Nguồn: mof.gov.vn