Hội thảo “Tính toán bảo hiểm trong lĩnh vực BHNT”

Hội thảo “Tính toán bảo hiểm trong lĩnh vực BHNT” 10/08/2011 14:23:00 576

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Hội thảo “Tính toán bảo hiểm trong lĩnh vực BHNT”

10/08/2011 14:23:00

image

Chuyên gia của E&Y - Ông Jonathan Zhao, Tổng giám đốc kiểm toán tại văn phòng Hồng Kông của E&Y, phụ trách nhóm dịch vụ tính toán bảo hiểm của E&Y toàn khu vực Châu Á Thái Bình Dương, có hơn 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm - đã trình bày tổng quan về tính toán dự phòng bảo hiểm; Quy định ở Việt Nam và các nước Châu Á khác; Các tiến triển gần đây của chuẩn mực IFRS 4 – giai đoạn II. Đồng thời chuyên gia cũng đưa ra một số đề xuất trong quy định về dự phòng Bảo hiểm của Việt Nam. Buổi hội thảo là bước đầu tiên trong quan hệ hợp tác giữa E&Y và Cục QLBH nhằm phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam.