Tình hình hoạt động đào tạo đại lý tháng 10/2014

Tình hình hoạt động đào tạo đại lý tháng 10/2014 01/11/2014 12:55:00 399

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Tình hình hoạt động đào tạo đại lý tháng 10/2014

01/11/2014 12:55:00

1. Kế hoạch các DN đăng ký:

Tháng 10/2014, các cơ sở đào tạo ĐLBH đăng ký:

- Tổng cộng: 2.482 kỳ thi với 62.795 lượt học viên (gồm 1.236 kỳ thi chương trình Cơ bản với 31.291 lượt học viên; 1.236 kỳ thi chương trình Sản phẩm với 31.214 lượt học viên; 10 kỳ thi chương trình Ngân hàng với 290 lượt học viên). Trong đó:

+ Khối nhân thọ đăng ký 2.390 kỳ thi với 60.877 lượt học viên (gồm 1.193 kỳ thi chương trình Cơ bản với 30.376 lượt học viên; 1.187 kỳ thi chương trình Sản phẩm với 30.211 lượt học viên, 10 kỳ thi chương trình Ngân hàng với 290 lượt học viên).

+ Khối phi nhân thọ đăng ký 91 kỳ thi với 1.898 lượt học viên (gồm 42 kỳ thi chương trình Cơ bản với 895 lượt học viên; 49 kỳ thi chương trình Sản phẩm với 1.003 lượt học viên)

 2. Kết quả thi đại lý bảo hiểm

Tháng 10/2014, Trung tâm đã phê duyệt kết quả 2.168 kỳ thi với tỷ lệ đỗ 97,13%. Trong đó:

- 1.090 kỳ thi chương trình Cơ bản, tỷ lệ đỗ 97,62%

- 1.068 kỳ thi chương trình Sản phẩm, tỷ lệ đỗ 96,72%

- 10 kỳ thi chương trình sản phẩm nhân thọ kênh ngân hàng, tỷ lệ đỗ 90,37%

Tháng 10/2014, số kỳ thi các doanh nghiệp đã thực hiện đạt 87,35%, số học viên tham dự thực tế đạt 63,73% so với kế hoạch các doanh nghiệp đã đăng ký.

 3. Tổ chức thi theo hình thức 1:

Trong tổng số 2.168 kỳ thi trong tháng 10/2014, có 376 kỳ thi hình thức 1, tỷ lệ đỗ 89,35%, trong đó bao gồm:

+ 62 kỳ thi viết, tỷ lệ đỗ 84,01%.

+ 314 kỳ thi trực tuyến, tỷ lệ đỗ 90,36% .

Tháng 10/2014 là tháng thứ hai Trung tâm tổ chức thi theo địa điểm tập trung tại Hà Nội, là tháng thứ tư Chi nhánh TP Hồ Chí Minh tổ chức thi theo địa điểm tập trung tại TP Hồ Chí Minh, là tháng đầu tiên Chi nhánh Đà Nẵng tổ chức thi theo địa điểm tập trung tại Đà Nẵng (bằng hình thức thi trực tuyến). Nhìn chung, công tác tổ chức thi đạt kết quả tốt, Trung tâm đã chuẩn bị cơ sở vật chất kỹ thuật đảm bảo, hệ thống phần mềm thi trực tuyến hoạt động ổn định. Qua việc lấy ý kiến góp ý của cán bộ DNBH và thí sinh dự thi, phần lớn đều đánh giá tốt về địa điểm tổ chức thi, cơ sở vật chất kỹ thuật phòng thi và công tác tổ chức thi của Trung tâm.