Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

GIỚI THIỆU VIỆN PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM VIỆT NAM (VIDI)

Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam – Vietnam Insurance Development Institut (VIDI) ra đời trên cơ sở tổ chức, sắp xếp lại Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm theo Quyết định số 1738/QĐ-BTC ngày 04/11/2020 của Bộ Tài chính. VIDI là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Cục QLBH), có chức năng nghiên cứu khoa học; đào tạo nguồn nhân lực; thu thập, xử lý và cung cấp dữ liệu thông tin theo yêu cầu của Cục QLBH hoặc nhu cầu của doanh nghiệp bảo hiểm, các tổ chức cá nhân khác; tổ chức thi cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm; tổ chức thi, cấp chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm và chứng chỉ đào tạo về bảo hiểm theo quy định; tham mưu, đề xuất với Cục QLBH việc xây dựng mức phí bảo hiểm tương ứng với điều kiện và trách nhiệm bảo hiểm cơ bản của một số sản phẩm bảo hiểm theo quy định pháp luật.

Viện PTBH VN có trụ sở chính tại Hà Nội và hai chi nhánh (Miền Trung và Miền Nam). Trụ sở chính tại Hà Nội được cơ cấu gồm Văn phòng và 03 Ban chức năng: Ban Nghiên cứu khoa học và Đào tạo, Ban Công nghệ thông tin và Định phí, Ban Tổ chức thi chứng chỉ.

Ban Lãnh đạo VIDI gồm Viện trưởng, các Phó Viện trưởng, Viện trưởng điều hành mọi hoạt động của Viện.

Phó Viện trưởng

ThS. Bùi Anh Dũng

Phó Viện trưởng phụ trách

Nguyễn Thái Hòa

Phó Viện trưởng

ThS. Đào Trung Kiên

 

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC

image

 

Công tác tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về bảo hiểm cho thị trường bảo hiểm bao gồm việc tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức theo kế hoạch chủ động của VIDI và việc tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức theo đặt hàng riêng của các tổ chức và cá nhân có nhu cầu trên cơ sở thỏa thuận hợp tác.

Các lĩnh vực đã đào tạo chính của VIDI bao gồm:

- Đào tạo đại lý bảo hiểm cho các DNBH;

- Đào tạo kiến thức cơ bản về bảo hiểm phi nhân thọ; bảo hiểm nhân thọ;

- Đào tạo về pháp luật kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, môi giới bảo hiểm; Các sản phẩm bảo hiểm bắt buộc;

- Đào tạo chuyên sâu về các lĩnh vực bảo hiểm: Con người; xe cơ giới; tài sản; kỹ thuật; trách nhiệm; hàng hóa; tàu biển và các khóa đào tạo theo nhu cầu của thị trường;

- Đào tạo về công nghệ ô tô và giám định hiện trường tai nạn trong bảo hiểm xe cơ giới; Cấu tạo kỹ thuật, quy trình vận hành và đánh giá rủi ro trong bảo hiểm các công trình thủy điện, điện gió;

- Đào tạo luyện thi chứng chỉ Actuary (Exam P, Exam FM, Exam MLC);

- Đào tạo về phương pháp sư phạm và kỹ thuật dạy học tích cực, kỹ năng bán bảo hiểm, kỹ năng phát triển nhóm, kỹ năng gây ảnh hưởng; và các kỹ năng khác phục vụ nhu cầu đào tạo kỹ năng làm việc cho thị trường bảo hiểm

- Đào tạo Kiến thức cơ bản và pháp luật bảo hiểm cho giảng viên đại lý bảo hiểm;

- Phối hợp với các đối tác trong và ngoài nước tổ chức đào tạo, hội thảo các chuyên đề về quản trị doanh nghiệp, phát triển nguồn nhân lực, công tác kế toán, kiểm toán, kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro… trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

Với đội ngũ Giảng viên là các chuyên gia hàng đầu của thị trường bảo hiểm Việt Nam, Giảng viên khối các trường đại học kinh tế trong nước (Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện Tài chính, Đại học Tài chính – Marketing, Đại học Quốc gia Hà Nội; Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh) và Giảng viên đến từ các tổ chức đào tạo bảo hiểm uy tín trong khu vực và quốc tế (ANZIIF, LOMA, LIMRA, AITRI,…); Giảng viên từ doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm,… các khóa đào tạo của VIDI trang bị cho học viên hệ thống kiến thức cơ bản và nâng cao thuộc các lĩnh vực bảo hiểm, thực hành, vận dụng vào hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

Ngoài các hình thức đào tạo tập trung cho thị trường, VIDI thường xuyên tổ chức đào tạo theo yêu cầu riêng của DNBH, MGBH trong nước. Hàng năm, thông qua các hình thức tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn, hội thảo, VIDI/IRT đào tạo gần 2.000 cán bộ cho các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH), môi giới bảo hiểm (MGBH) trên thị trường bảo hiểm Việt Nam; các chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu đào tạo về lý thuyết và thực hành về các loại hình nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ, các khóa đào tạo trang bị kiến thức cơ bản về bảo hiểm, các khóa đào tạo về pháp luật kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ, môi giới bảo hiểm… được thị trường đánh giá cao./.