Quản lý và khai thác báo cáo ngân sách

Thông tin sản phẩm:

Phần mềm Quản lý và Khai thác báo cáo ngân sách cho phép đồng bộ dữ liệu từ Hệ thống TABMIS, Hệ thống trao đổi thông tin, giúp cơ quan tài chính các cấp trong công tác quản lý, điều hành ngân sách, tổng hợp số liệu theo mẫu biểu báo cáo điều hành, báo cáo quyết toán theo quy định tại Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016; Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016; Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017. Ngoài ra, phần mềm còn hỗ trợ các đơn vị khai thác mẫu biểu, báo cáo đặc thù

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Phần mềm quản lý và khai thác báo cáo ngân sách là phần mềm duy nhất của Bộ Tài chính triển khai cho cơ quan tài chính địa phương phục vụ công tác tổng hợp quyết toán. Phần mềm được xây dựng nhằm kết hợp cùng với hệ thống Tabmis hỗ trợ đầy đủ các quy trình nghiệp vụ liên quan đến công tác quản lý, điều hành và quyết toán ngân sách nhà nước cho cơ quan tài chính các cấp. Phần mềm giúp cho cơ quan tài chính khai thác dữ liệu từ hệ thống Tabmis và các hệ thống có liên quan như Trung tâm trao đổi thông tin thu Ngân sách Nhà nước tại Bộ Tài chính một cách đầy đủ, nhanh chóng, chính xác.

Để thuận tiện trong quá trình các đơn vị khai thác sử dụng phần mềm, Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật thành lập nhóm hỗ trợ, trực tiếp hỗ trợ người sử dụng thông qua các kênh: Nhóm Zalo riêng cho các đơn vị sử dụng phần mềm Quản lý và khai thác báo cáo ngân sách tại các tỉnh, hotline tổng đài, email, số điện thoại cán bộ hỗ trợ trực tiếp,... Nhóm hỗ trợ tiếp nhận các yêu cầu, đề nghị của người sử dụng, phân tích đánh giá, phát hiện nguyên nhân gây ra lỗi, sau đó hướng dẫn quy trình sử dụng hiệu quả phần mềm. Đồng thời, ghi nhận các lỗi phát sinh của phần mềm cũng như yêu cầu bổ sung các tính năng của người sử dụng để đội phát triển phần mềm trên cơ sở đó đánh giá, tiến hành nâng cấp và cập nhật, hỗ trợ tối đa người sử dụng.

Dự kiến kinh phí bảo trì và hỗ trợ phần mềm Quản lý và Khai thác báo cáo ngân sách: 45.000.000 VNĐ/Cơ quan tài chính (tỉnh/quận/huyện)/năm.

 

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

-  Tự động đồng bộ dữ liệu điện tử từ Hệ thống Tabmis theo quy định tại Thông tư số 123/2014/TT-BTC ngày 27/8/2014 về việc hướng dẫn tổ chức vận hành, khai thác hệ thống Tabmis và Quyết định số 04/QĐ-BTC ngày 04/01/2012 về việc ban hành Quy chế cấp, quản lý và sử dụng tài khoản đăng nhập Hệ thống Tabmis;

-  Tự động đồng bộ dữ liệu thu chi tiết từ Trung tâm trao đổi thông tin thu Ngân sách Nhà nước tại Bộ Tài chính theo quy định tại Quyết định số 130/QĐ-BTC ngày 03/2/2020 về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu số ngành Tài chính;

- Nhập chứng từ Thông tri duyệt y dự toán của cơ quan tài chính.

-  Nhập số liệu dự toán thu/ chi theo chỉ tiêu

- Trao đổi dữ liệu với hệ thống Đô thị thông minh tại địa phương

 

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính

- Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính

- Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ

- Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 của Bộ Tài chính

 

Sản phẩm khác

Phần Mềm
Quản lý ngân sách

Phần Mềm
Quản lý ngân sách

Phần Mềm
Quản lý ngân sách