Quản lý tài sản nhà nước

Thông tin sản phẩm:

Phần mềm Quản lý tài sản nhà nước đáp ứng đầy đủ: Nghiệp vụ quản lý tài sản, công cụ dụng cụ, tài sản đặc thù và các mẫu biểu, báo cáo công khai, kê khai tài sản công quy định tại Thông tư số 23/2023/TT-BTC ngày 25/04/2023 của Bộ Tài chính; Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính; Biểu mẫu, sổ sách kế toán, quản trị theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính. Phần mềm tự động tổng hợp báo cáo, thống kê tài sản từ dữ liệu của đơn vị cấp dưới đơn giản, chính xác, nhanh gọn với hiệu quả cao; Dễ dàng theo dõi, quản lý các đề xuất trang cấp tài sản của đơn vị cấp dưới và tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung toàn ngành, toàn địa phương;...

Sản phẩm khác

Phần Mềm
Quản lý ngân sách

Phần Mềm
Quản lý ngân sách

Phần Mềm
Quản lý ngân sách