Địa chỉ: P.204 - Trụ sở Bộ Tài chính
Số 28 Trần Hưng Đạo - Hà Nội
Điện thoại: 04.22202888 - 04.22202828, ext 2888
Hotline: 1900.63.64.36
Fax: 04.22208129

Email: imas@mof.gov.vn
Web: http://tinhocbotaichinh.vn