Kết quả sau 1 tháng sử dụng hóa đơn điện tử

Kết quả sau 1 tháng sử dụng hóa đơn điện tử 23/12/2021 14:50:00 650

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Kết quả sau 1 tháng sử dụng hóa đơn điện tử

23/12/2021 14:50:00

Theo Tổng cục Thuế, sau 1 tháng kích hoạt hệ thống hóa đơn điện tử (từ 21/11 đến 21/12/2021), số lượng người nộp thuế đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử là 263.182 doanh nghiệp, chiếm 71% tổng số doanh nghiệp, tổ chức kinh tế của 6 tỉnh, thành phố triển khai hóa đơn điện tử giai đoạn 1...

 

Để đảm bảo tiến độ từ ngày 01/7/2022 hóa đơn điện tử sẽ được triển khai trong toàn quốc, Ban Cán sự Bộ Tài chính đã ra Nghị quyết về lộ trình áp dụng hóa đơn điện tử theo 2 giai đoạn. Cụ thể: Giai đoạn 1 triển khai hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ (từ tháng 11/2011) áp dụng với 6 tỉnh, thành phố là: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bình Định và Phú Thọ. 6 địa phương này có số lượng người nộp thuế chiếm 60% so toàn quốc và tổng số hóa đơn phát hành trong một năm chiếm khoảng 70% so toàn quốc. Giai đoạn 2 sẽ triển khai từ tháng 4 năm 2022 với 57 địa phương còn lại.

Bộ Tài chính cũng đặt mục tiêu đến hết 31/12/2021, 6 địa phương triển khai giai đoạn 1 phải hoàn thành tối thiểu 70% số lượng doanh nghiệp, tổ chức kinh tế thuộc đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ

Để thực hiện được mục tiêu này, ngay sau Lễ kích hoạt bấm nút Hệ thống hóa đơn điện tử (ngày 21/11/2021), Tổng cục Thuế đã thường xuyên tổ chức họp giao ban, đánh giá kết quả thực hiện triển khai hóa đơn điện tử, trao đổi, thảo luận và xử lý các vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai; Tổ chức các cuộc Hội nghị trực tuyến tại Trung tâm Điều hành triển khai hóa đơn điện tử Tổng cục Thuế với các Cục Thuế (triển khai giai đoạn 1) và 20 tổ chức nhận, truyền và lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử cùng 57 tổ chức cung cấp giải pháp nhằm tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá triển khai hóa đơn điện tử.

Theo thống kê, Trung tâm Điều hành triển khai hóa đơn điện tử Tổng cục Thuế và 06 Cục Thuế đã tiếp nhận và xử lý thành công 9.748 lượt yêu cầu hỗ trợ qua các kênh: Hotline, Email, Web, Kênh 479 hỗ trợ người nộp thuế, Chatbot, Zalo,… Tổng cục Thuế cũng đã xây dựng hệ thống hỏi đáp tự động về hóa đơn điện tử dựa trên công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo) để hỗ trợ người nộp thuế trong quá trình triển khai, áp dụng.

Với tinh thần và quyết tâm cao độ triển khai hóa đơn điện tử nên tính đến09h00’ ngày 21/12/2021, số lượng người nộp thuế đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử là 263.182 DN, chiếm 71% tổng số doanh nghiệp, tổ chức kinh tế của 6 tỉnh, thành phố đáp ứng sử dụng hóa đơn điện tử.

Trong đó, Cục Thuế Quảng Ninh có tỷ lệ số lượng người nộp thuế đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử đạt cao nhất, đạt 98% tổng số doanh nghiệp, tổ chức kinh tế của tỉnh đáp ứng sử dụng hóa đơn điện tử; Cục Thuế Hà Nội với số lượng người nộp thuế đông trong cả nước nhưng tỷ lệ số lượng người nộp thuế đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử cũng đạt 90% số lượng doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đáp ứng sử dụng hóa đơn điện tử … Tính đến 16h ngày 20/12/2021, tổng số hóa đơn có mã đã nhận của 6 Cục Thuế là: 1.707.871 trong đó đã cấp mã 1.702.069 không đủ điều kiện cấp mã là 5.802.

Để chuẩn bị triển khai cho giai đoạn 2 tại địa bàn 57 tỉnh, thành phố còn lại từ tháng 4/2022, Tổng cục Thuế đẩy nhanh việc hoàn thiện thể chế chính sách, quy trình nghiệp vụ hóa đơn điện tử trong đó trọng tâm là rà soát các ý kiến, nội dung phát sinh trong quá trình triển khai hóa đơn điện tử tại 6 tỉnh, thành phố giai đoạn 1 để nghiên cứu đề xuất các cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế tại địa phương.

Cơ quan thuế các cấp cũng mở rộng việc tập huấn, tuyên truyền triển khai, sử dụng hóa đơn điện tử đến tất cả người nộp thuế trên toàn quốc. Đặc biệt đẩy mạnh việc phối hợp giữa cơ quan Thuế và các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử trong công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế sử dụng hóa đơn điện tử; xây dựng, triển khai mở rộng hạ tầng kỹ thuật (máy chủ, đường truyền,...) đảm bảo việc triển khai mở rộng hệ thống quản lý hóa đơn điện tử cho các Cục Thuế còn lại trong tháng 4/2022 và đảm bảo việc sử dụng hóa đơn điện tử của người nộp thuế từ ngày 01/07/2022 trên toàn quốc.

Cơ quan Thuế mở rộng kết nối với các Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử (gồm Tổ chức nhận, truyền và lưu trữ dữ liệu và Tổ chức cung cấp giải pháp): Thông báo, tổ chức các đợt tiếp nhận, đánh giá hồ sơ, kiểm tra, kết nối và kết hợp với các Tổ chức nhận, truyền và lưu trữ dữ liệu đáp ứng và Tổ chức cung cấp giải pháp đáp ứng theo quy định tại Thông tư số 78/2021/TT-BTC; Kết nối với các doanh nghiệp, tập đoàn lớn, phối hợp với 125 doanh nghiệp lớn (xăng dầu, bảo hiểm,...) để thực hiện kiểm tra, kết nối giữa hệ thống giải pháp hóa đơn của doanh nghiệp và hệ thống quản lý hóa đơn điện tử của cơ quan Thuế.

Việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử không những góp phần vào chuyển đổi số ở Việt Nam, mà còn giúp thay đổi tích cực phương thức điều hành, lãnh đạo, quản lý, quy trình làm việc của cơ quan thuế cũng như của các doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp giảm chi phí.

Sự kiện kích hoạt hệ thống hóa đơn điện tử mới chỉ là bước khởi đầu, ngành Thuế vẫn còn nhiều việc phải làm ở phía trước để bảo đảm đạt được mục tiêu 100% doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử trên toàn quốc đến ngày 30/6/2022. Ngành Tài chính, ngành Thuế tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hơn nữa Hệ thống hóa đơn điện tử; bảo đảm thông tin, dữ liệu chính xác, minh bạch, thống nhất, an ninh, an toàn, đáp ứng yêu cầu quản lý và tạo thuận lợi cho người nộp thuế; nỗ lực bắt kịp, tiến cùng và vươn lên trong quản lý thuế so với khu vực và thế giới. Cơ quan Thuế cần tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong việc quản lý hóa đơn điện tử, nhất là trong các lĩnh vực dịch vụ, nhà hàng, khách sạn, thương mại diện tử, giao dịch xuyên biên giới...; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm.

Việc xây dựng hệ thống chỉ là bước đầu; việc vận hành và sử dụng hệ thống một cách hiệu quả mới thực sự là mong đợi của Chỉnh phủ và kỳ vọng của toàn xã hội, của người dân, doanh nghiệp đối với ngành Tài chính, ngành Thuế./.

Hoài Thu

 

 

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%