DANH SÁCH CÔNG NHẬN CHỨNG CHỈ PHỤ TRỢ BẢO HIỂM DO CSĐT Ở NƯỚC NGOÀI CẤP

06/05/2020

Căn cứ Thông tư số 65/2019/TT-BTC ngày 16/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về nội dung đào tạo, thi, cấp và công nhận chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm; Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm thông báo danh sách công nhận chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm do cơ sở đào tạo ở nước ngoài cấp theo file đính kèm.

Tổ chức Khóa đào tạo cơ bản về bảo hiểm phi nhân thọ từ ngày 02-07/4/2018 tại Thành phố Hồ Chí Minh

06/04/2018

Từ ngày 02-07/4/2018, Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm đã tổ chức khóa đào tạo cơ bản về bảo hiểm phi nhân thọ cho các học viên đến từ các doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm đang hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại thị trường Việt Nam.

Khai giảng khóa giám định bồi thường xe cơ giới tại TP.HCM

29/11/2017

Sáng ngày 25/12/2017, tại TP.HCM, Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm – Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm đã phối hợp với Tổng Công ty bảo hiểm Bảo Việt tổ chức Khóa giám định bồi thường xe cơ giới cho cán bộ của Tổng Công ty.