Bộ Tài chính chấp thuận việc VNI đăng ký các nguyên tắc phân bổ tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí chung liên quan đến quỹ chủ sở hữu và quỹ chủ hợp đồng

Bộ Tài chính chấp thuận việc VNI đăng ký các nguyên tắc phân bổ tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí chung liên quan đến quỹ chủ sở hữu và quỹ chủ hợp đồng 23/03/2018 09:15:00 560

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Bộ Tài chính chấp thuận việc VNI đăng ký các nguyên tắc phân bổ tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí chung liên quan đến quỹ chủ sở hữu và quỹ chủ hợp đồng

23/03/2018 09:15:00

Ngày 20/3/2018, Bộ Tài chính có Công văn số 3148/BTC-QLBH chấp thuận việc Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không đăng ký các nguyên tắc phân bổ tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí chung liên quan đến quỹ chủ sở hữu và quỹ chủ hợp đồng theo các nội dung tại Đơn đề nghị của Tổng công ty kể từ ngày 20/3/2018.

Các tin khác